FRÅGOR OCH SVAR

Om glasräcken


Är det svårt att montera ett glasräcke?

Nej, inte alls. Men däremot är det helt avgörande att glasräcket kan fästas i ett stabilt material, att infästningen sitter hårt. Ska glasräcket stå på ett trädäck är det lämpligt med en förstärkande regel på minst en 95 mm som är väl förankrad i bärlina eller regelverk. Att fästa i betong går också utmärkt.


Rostfritt – då är väl allt underhållsfritt?

Nja, för ett glasräcke utomhus borde rostfritt snarast kallas korrosionsresistent. För utomhusbruk levererar vi syrafast rostfritt stål med AISI-beteckningen 316, dvs. en legering bestående av järn, krom, nickel och molybden.


För att bibehålla det rostfria stålets estetiska och korrosionshärdiga kvaliteter rekommenderar vi underhåll några gånger per år. Särskilt marin miljö, industriatmosfär, stänk från vägsalter, luftföroreningar, bilavgaser och annan utsatt miljö ökar risken för angrepp. Använd en fuktig trasa och vanligt rengöringsmedel. Uppstår ytrostfläckar använd en scotchbrite-svamp, men absolut inte stålull eller metallborstar.


Laminerat glas? Härdat glas?

Laminerat glas består av glasskivor som limmats samman med en plastfolie. Laminerat glas gör glaset svårforcerat, särskilt om flera lager lamineras. Skulle glaset gå sönder hålls det fortfarande samman av laminatskiktet, dvs. glasskivan sitter kvar och motverkar att någon faller genom glaset. Härdat glas är glas som snabbt hettas upp och kyls ner. Härdat glas innehåller mekaniska spänningar som gör det mer slagtåligt än ohärdat glas. Skulle glaset krossas så spricker hela glaskroppen i mycket små bitar (granuleras), vilket minskar risken för skärskador.


Finns det några regler för bygge av ett glasräcke?

I Boverkets byggregler, BFS 2011:6 konsoliderad version avsnitt 8:352 anges beträffande skydd mot fall genom glas att ”…Risk för fall kan anses föreligga då fallhöjden är mer än 2,0 meter till underliggande mark eller golv och avståndet mellan glasytans underkant och golvet är mindre än 0,6 meter. Laminerat säkerhetsglas enligt avsnitt 8:353, räcke eller motsvarande kan fungera som skydd.”


Angående skydd mot skärskador
anger BFS 2011:6 konsoliderad version avsnitt 8:353 ”…att termiskt härdat glas SS-EN 12150-2, som klarar lägst klass 1(C)2 eller laminerat säkerhetsglas enligt SS-EN 14449 som klarar lägst klass 2(B)2 enligt SS-EN 12600 bör användas i glasräcken, glasytor i entréer och kommunikationsutrymmen om avståndet från glasytans underkant till golvet eller marken är mindre än 1,5 meter, glasytor i enskilda bostadslägenheter om avståndet från glasytans underkant till golvet eller marken är mindre än 0,6 meter, glasytor i andra utrymmen där barn kan vistas andra än bostäder om avståndet från glasytans underkant till golvet eller marken är mindre än 0,8 meter…”.

Kontaktformulär: